Interessant voor
het hele tandheelkundige team:
Tandarts   -   Mondhygiënist
Preventieassistent   -   Tandartsassistent

Zorg voor kinderen, uitdagend, efficiënt, richtlijn-proof én leuk

DIRECT INSCHRIJVEN

vrijdag 3 februari 2017 08:30 - 18:00

RAI Congrescentrum Europaplein Amsterdam


10 SPREKERS, 7 LEZINGEN

Kindertandheelkunde: het klinkt altijd een beetje 'poppen-dokterig' maar het is een wezenlijk lastig onderdeel van ons vakgebied, temeer omdat er vaak weinig medewerking betracht wordt door de betreffende patiënten. De diversiteit van kinderen is groot, zodat er van een uniforme behandelstrategie geen sprake kan zijn.

De kranten koppen dat het slecht gaat met het kindergebit in Nederland: tandartsen dweilen stelselmatig met de kraan open en zouden zich laten verleiden tot symptoombestrijding onder narcose, omdat ze de kwetsbare kinderzieltjes niet mogen krenken met de traumatiserende anesthesiespuit of tandartsboor. Ouders treft geen blaam, het zijn de buren en de opa’s en oma’s  die roet in het verantwoorde voedingspatroon gooien. Of anders wijst de beschuldigende vinger voor de cariësrijke helft van de kindpopulatie wel naar de mondzorgverlener, want die had tenslotte beter moeten opletten.

Tijdens dit congres zal u de nuance achter bovenstaande, ietwat gechargeerde situatieschets, toegelicht worden. U wordt bijgepraat over de kindertandheelkunde in haar volle breedte. Het belang van de mondzorgverlener in de huispraktijk wordt onderstreept en er worden u handvatten aangereikt om tandheelkundige zorg voor kinderen in uw praktijk aantrekkelijk, uitdagend, efficiënter en richtlijn-proof te maken.

BureauKalker NVvK

KINDERTANDHEELKUNDE2017 is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers en met instemming van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK). Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

SPREKERS

 • Clarissa Bonifácio

  Is universitair docent bij de afdeling CEP (Cariologie, Endodontologie, Pedodontologie) van ACTA. Dr. Bonifácio verzorgt onderwijs aan zowel de opleiding Tandheelkunde (ACTA) als Mondzorgkunde (Hogeschool Inholland). Haar onderzoek richt zich op de preventie en behandeling van cariës bij jonge kinderen. Zij behaalde haar tandartsdiploma in 2004 aan de Universiteit van São Paulo, Brazilië. Ook in Brazilië heeft ze een opleiding tot tandarts-pedodontoloog en een master in restaura­tieve tandheelkunde gevolgd.

  In 2012 promoveerde zij op het onderwerp ‘The ART of proximal GIC restorations in primary teeth’. In 2014 is zij ook in Nederland erkend als tandarts-pedodontoloog en sindsdien werkt ze bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam.

 • Karin van Nes

  Werkt als docent en onderzoeker bij de afdeling CEP (Cariologie, Endodontologie, Pedodontologie) van ACTA. Mw. Van Nes verzorgt onderwijs aan zowel de opleiding Tandheelkunde (ACTA) als Mondzorgkunde (Hogeschool Inholland). Daarnaast is zij werk­zaam bij het CBT Rijnmond als tandarts-pedodontoloog. Na haar afstuderen als tandarts (ACTA 2002) en als medisch antro­poloog (UvA 2007) heeft Mw. Van Nes de post-initiële opleiding tot tandarts-pedodontoloog afgerond (ACTA, 2014).

  Haar onderzoek richt zich op gedrag en gedrags­beïnvloeding in het ontstaan van cariës bij jonge kinderen. Zij is lid van de commissie wetenschap en de congres­commissie van de NVvK (Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde).

 • Martine van Gemert-Schriks

  Martine van Gemert-Schriks is in 1998 afgestudeerd aan ACTA. Daarna werkte zij in de algemene praktijk en volgde de postdoctorale opleiding tot tandarts-pedodontoloog aan ACTA. Aansluitend (2001) werkte zij bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam en is zij haar promotieonderzoek gestart bij de afdeling kindertandheelkunde van ACTA. In 2008 promoveerde zij op het effect van cariës op de mondgezondheid en de algemene gezondheid bij kinderen.

  Van 2010-2015 werkte zij als tandarts-pedodontoloog bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond te Rotterdam. Sinds 2013 is zij coördinator van de post-initiële opleiding kindertandheelkunde aan ACTA. Daarnaast hoopt zij in 2016 de deuren van haar verwijspraktijk voor Kindertandheelkunde in Breda te openen. Martine is jarenlang (bestuurlijk) actief geweest binnen de NVvK en zij heeft in 2015 het erelidmaatschap in ontvangst mogen nemen.

 • Arie Riem

  Hij studeerde af als tandarts in 1988 en werkte van begin af aan met ‘bijzondere zorggroepen’. Ruim 10 jaar was hij bestuurslid van de Vereniging van Justitietandartsen en tandarts van onder andere het Pieter Baan Centrum. Hij was 12 jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kinder­tandheelkunde. Sinds 2006 is hij een door de NVvK erkend pedodontoloog. Hij werkte 14 jaar op de afdeling angst­begeleiding en gehandicaptenzorg van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam.

  Van 2002 tot 2010 was hij verbonden aan het CBT van het St. Antonius ziekenhuis waar hij voor regio Midden Nederland de gebitsbehandelingen onder algehele anesthesie bij gezonde kinderen uitvoerde. Sinds 2012 werkt hij bij Kinderkliniek TandInZicht en helpt verwezen kinderen zonder wachttijden. Hij geeft lezingen en een cursus over zijn passie: kindertandheelkunde.

 • Nicoline van der Kaaij

  Nicoline van der Kaaij studeerde in 2007 als tandarts af aan ACTA, direct aansluitend heeft ze daar haar specialisatie tot orthodontist gedaan. Sindsdien is ze werkzaam als algemeen praktiserend orthodontist en daarnaast is ze verbonden aan het Erasmus MC Sophia en aan ACTA. Ze is lid van het schisisteam van het Erasmus MC Sophia en houdt zich in Rotterdam bezig met orthodontie in het kader van schisis en andere bijzondere (aangeboren) afwijkingen.

  Op ACTA verzorgt ze studenten onderwijs, onderwijs aan de orthodontisten in opleiding en doet ze onderzoek.

 • Peter Helderop

  Na zijn studie logopedie aan de Leidse Hogeschool heeft hij zich in 1989 gevestigd als logopedist in Vlaardingen en vanaf 1991 heeft hij acht andere vestigingen geopend. Twee van zijn logopediepraktijken zijn gevestigd in een tandartsenpraktijk. Daarnaast geeft hij lezingen OMFT en nascholingen Logopedie en Tandheelkunde. Hij is lid geweest van vele werkgroepen en commissies van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

  Hij heeft meegewerkt aan het ontwikkeling van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen van de KNMT. Van 2002 tot 2012 was hij vicevoorzitter van het Verenigingsbestuur van de NVLF. Vanaf 2012 zit hij in de ledenraad van de NVLF.

 • Denise Duijster

  Dr. Denise Duijster is tandheelkundig onderzoekster bij ACTA. Na het behalen van haar Bachelor in de Tandheelkunde heeft zij de Masteropleiding ‘Dental Public Health’ gevolgd aan de University College London (UCL). Begin 2015 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op de rol van het gezin bij de preventie van cariës bij kinderen. Na haar promotie-onderzoek werkte ze een jaar in Manila als onderzoekster bij UCL en de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

  Sinds kort is ze werkzaam als postdoc-onderzoeker bij ACTA, afdeling Sociale Tandheelkunde, waar ze onderzoek doet naar o.a. preventieve tandheelkundige zorg­verlening, sociaal-economische verschillen in mondgezondheid en gezondheidsbevordering voor kinderen in ontwikkelingslanden.

 • Maddelon de Jong-Lenters

  Maddelon de Jong-Lenters is tandarts-pedodontoloog en eigenaar van Cleyburch junior, een verwijspraktijk voor kinder­tandheelkunde in Noordwijk. In deze praktijk werken niet alleen kinder­tandartsen, maar ook een psycholoog en een logopedist. Ook is er een narcose faciliteit aanwezig, voor als het écht niet anders kan. Tijdens de behandeling van kinderen die een specifieke (tandheelkundige) zorg en benadering nodig hebben, komen veel vragen voorbij, die Maddelon al een tijd bezig houden.

  Hoe komt het bijvoorbeeld dat in bepaalde gezinnen problemen op meerdere vlakken lijken voor te komen zoals cariës, overgewicht en gedragsproblemen? En hoe kunnen we preventieve adviezen wél binnen laten komen bij ouders? Een proefschrift met antwoorden heeft Maddelon in september 2016 met succes mogen verdedigen waarna zijn is gepromoveerd.

 • Leonard Wetzels

  Leonard Wetzels studeerde in 2002 af als tandarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2010 rondde hij de differentiatieopleiding “tandarts-angstbegeleiding” aan ACTA af. Naast werkzaamheden in algemene praktijken werkt hij sinds 2004 bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Elver in Nieuw Wehl, deels in een leidinggevende functie. Hij is bestuurslid van de VBTGG en maakt deel uit van diverse commissies op het gebied van de Bijzondere Tandheelkunde.

 • Jacques Baart

  Jacques Baart studeerde tandheelkunde in Nijmegen en specialiseerde tot kaakchirurg in Amsterdam. Sinds 1979 was hij als specialist afwisselend chef de clinique en chef de policlinique van de afdeling MKA-VUmc te Amsterdam. Sinds 15 april 2016 is hij met pensioen, maar nog 2 dagen per week verbonden aan voornoemde afdeling. Zijn belangstelling gaat uit naar de kaakchirurgie bij kinderen, studenten- en AIOS-onderwijs en bij- en nascholing. Hij schreef enkele leerboeken en publiceerde meer dan 100 artikelen.

  Hij vervulde velen bestuurlijke functies, zo was hij voorzitter van de sectie Specialisten KNMT, voorzitter van NVMKA, lid van het NVT Bestuur en voorzitter van de WTA.

PROGRAMMA

 • 08:30 - 09:15 uur

  Ontvangst met koffie en thee

 • 09:15 - 09:30 uur
  Paul Kalker

  Opening van de congresdag

 • Preventie Nieuwe Stijl

  De meeste kinderen krijgen vanaf 4 of 5 jaar mondinspectie door de tandarts. 60% van de kinderen van deze leeftijd heeft een gaaf gebit. De andere 40% lijdt aan cariës die al met visuele inspectie valt op te merken. Voor deze groep komt preventieve zorg vanaf 4 jaar te laat. Cariësbehandelingen bij (jonge) kinderen zijn voor kind, ouders en mondzorg professional niet wenselijk. Dit pleit voor een etiologie georiënteerde aanpak van tandaandoening. In deze duo presentatie wordt u bijgepraat over de recente wetenschappelijke bevindingen over het cariësproces, de cariësrisicogroepen en preventieve strategieën, waaronder fluoridegebruik en fissuurverzegeling. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk in diagnostiek, vaststellen van cariësrisico en naar preventieve behandelingen in de huispraktijk.

  Leerdoelen:
  • Begrijpen van de behoefte aan professionele mondzorg van kinderen van 0-4 jaar
  • Verkrijgen van inzicht in zinvolle preventieve strategieën bij kinderen
  • Kunnen vaststellen van het cariësrisico bij kinderen
  • Kennen van de indicatie voor fluoridegebruik en fissuurverzegeling
 • 10:25 - 11:10 uur
  Dr. Martine van Gemert-Schriks

  Boren geen bezwaar

  Men had ons beloofd dat de ‘Richtlijn mondzorg voor jeugdigen’ de heilige graal voor onze kindertandheelkundige zorgverlening zou gaan zijn…. Het heeft er echter alle schijn van dat het de chaos omtrent de professionele verzorging van het kindergebit juist compleet heeft gemaakt. In haar voordracht zal Martine van Gemert u aan de hand nemen en een kijkje gunnen áchter de wetenschappelijke schermen van deze richtlijn. Zij zal de vertaalslag maken naar uw dagelijkse praktijk en u laten beleven dat kindertandheelkunde een uitdaging is die we allemaal aan moeten durven en kunnen gaan. Helaas geen ‘one-size-fits-all’ formule maar u zult met plezier de ‘tailor-made’ versie gaan toepassen bij de behandeling van kinderen in uw praktijk en merken dat deze niet alleen de patiënt, maar ook uzelf, als gegoten past.

  Leerdoelen:
  • Het kunnen werken met de ‘Richtlijn mondzorg voor jeugdigen’ binnen de kaders van uw eigen praktijkvoering
  • Het leren differentiëren van cariës en het herkennen van etiologische factoren
  • Het opstellen van een tandheelkundig zorgplan voor kinderen
  • Het kennismaken met diverse cariës behandelingsstrategieën en het leren maken van gemotiveerde keuzes wanneer welke strategie waar en bij wie past
 • 11:10 - 11:40 uur

  Koffiepauze

 • 11:40 - 12:20 uur
  Arie Riem

  De kroon op het werk

  Kinderen geven doorgaans aan geen pijn te ervaren, zelfs wanneer wij vaststellen dat er grote schade is met soms zelfs zichtbare kaakontstekingen. Wellicht verklaart dit mede waarom vaak niet of pas laat wordt ingegrepen? Kinderen kiezen er zelf niet voor om tandheelkundig behandeld te worden. Kwalitatief goede tandheelkunde leveren bij kinderen is een uitdaging. Juist daarom is optimale doelmatigheid zo belangrijk: ‘Eén keer en daarna nooit meer’!
  ‘The state of the art’ betekent in het Nederlands ‘de kroon op het werk’.

  Leerdoelen:
  • U leert de geprefabriceerde kroon te gebruiken
  • U leert over de meest kindvriendelijke mondzorg
  • U verneemt over ‘the Hall-technique’ en wanneer deze toepasbaar is
 • 12:20 - 13:20 uur

  Lunch

 • Orthodontie en logopedie: vorm en functie

  Tandartsen, orthodontisten maar ook logopedisten houden zich bezig met de morfologische en functionele aspecten van het gebit en aangezicht. Logopedisten kunnen zich naast de bekende spraakafwijkingen ook bezig houden met afwijkende mondgewoonten als duim-, vinger-, speenzuigen, mondademhaling, tongpositie in rust en slikken. Deze laatste zaken zijn van belang voor de tandarts en orthodontist. Het herkennen van de rol die deze afwijkende mondgewoonten kunnen hebben op de tandstand in combinatie met de groei en skeletale afwijkingen is belangrijk voor de vroege indicatiestelling van een logopedische en/of orthodontische behandeling. De logopedist kan oromyofunctionele therapie geven, gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht van de spieren in en om de mond.

  Leerdoelen:
  • U leert te herkennen wanneer een gebitsafwijking is ontstaan door een skeletale danwel functionele achtergrond
  • U leert wanneer en waarom u naar een orthodontist en/of logopedist moet verwijzen voor de behandeling van de gebitsafwijking
  • U leert de basisbeginselen van oromyofunctionele therapie
  • U leert de basisbeginselen van de skeletale groei en ontwikkeling
 • Zoete ouders, gezond gebit?

  Het kan soms lastig zijn om kinderen en hun ouders te stimuleren om goed voor het gebit te zorgen. We weten dat voorlichting en poetsinstructie puur gericht op kennis vaak onvoldoende is. Maar wat is er dan wel nodig om kinderen en vooral hun ouders tot gezond gedrag te bewegen? De verantwoordelijkheid hierin ligt echt bij de ouders - effectieve voorlichting lukt niet met het kind alleen. Deze lezing licht aan de hand van onderzoek toe hoe verschillen binnen het gezin, zoals opvattingen van ouders en de aanpak in opvoeding en bijsturing, invloed hebben op de mondgezondheid van het kind. Vervolgens komt aan de orde hoe u deze kennis kunt toepassen om met ouders en kind in gesprek te gaan om te herkennen waar mogelijke barrières zitten – het zogenaamd ‘achter de voordeur kijken’. Hierbij krijgt u praktische tips om met afgestemde adviezen en positieve aandacht het kind naar betere zelfzorg te begeleiden.

  Leerdoelen:
  • U herkent u barrières binnen het gezin die van invloed kunnen zijn op het aanleren van gezond gedrag bij kinderen
  • U weet u hoe u uw voorlichtingsaanpak kunt afstemmen op de behoeften en barrières binnen het gezin
  • U beschikt u over handvatten die u meteen kunt toepassen in de praktijk, waarmee u ouder en kind kunt begeleiden naar goede zelfzorg
 • 15:10 - 15:40 uur

  Theepauze

 • 15:40 - 16:20 uur
  Leonard Wetzels

  De angstpatiënt van morgen

  Angst voor tandheelkundige behandeling komt veel voor. Bij 5% tot 10% van de volwassen Nederlanders is het probleem zo groot, dat zij langdurig tandheelkundige zorg vermijden. Soms wel decennia lang. Angstproblematiek en –behandeling verschilt natuurlijk sterk waar het volwassenen of kinderen betreft. Maar er zijn ook belangrijke parallellen te trekken. Aversieve ervaringen uit de jeugd zijn vaak oorzaken van latere angstproblematiek. Ook zijn er veel overeenkomsten in de manier waarop angst zich bij kinderen en volwassenen ontwikkelt, manifesteert en te beïnvloeden is. Deze lezing gaat over deze overeenkomsten en verschillen. Hoe kunnen behandelaars een beter inzicht in de angst van hun (jonge) patiënt verkrijgen en welke mogelijkheden bestaan er vervolgens? Hoe werkt u hierbij goed samen met ouders? En wat doet u als dat alles niet helpt?

  Leerdoelen:
  • U leert tandheelkundige angstproblemen met eenvoudige diagnostiek in kaart te brengen
  • U leert basisvoorwaarden te scheppen die angstverminderend werken
  • U kent de mogelijkheden en grenzen qua behandeling van angstproblematiek binnen de tandheelkundige eerste lijn
 • 16:20 - 17:00 uur
  Jacques Baart

  Verdoven van kinderen. Ja, nee en hoe?

  Op het eerste gezicht is er niet veel verschil tussen het verdoven van volwassenen en kinderen. Toch zijn er belangrijke verschillen zoals:
  -Kun je aan onverdoofde kinderen vragen ‘n hand op te steken als de behandeling toch pijn doet?
  -Hoe verkrijg je toestemming van een kind (informed consent) om te mogen verdoven?
  -Kies je bij kinderen voor infiltratie anesthesie of ook voor mandibulair blok?
  -Hoe werkt intraligamentaire anesthesie?
  -Wat bereik je met computer geassisteerde anesthesie?
  -Hoe kun je automutilatie na afloop van de behandeling voorkomen?
  De voordracht ‘Verdoven van kinderen. Ja, nee en hoe’ gaat uitvoerig in op al deze vragen.

  Leerdoelen:
  • Toestemming voor vóórverdoven betekent toestemming voor verdoven. Noem 3 methoden om dit te bereiken
  • In welke omstandigheden verkiest u blok anesthesie boven infiltratie anesthesie?
  • Wanneer is computer geassisteerde anesthesie te prefereren boven klassieke handmatige anesthesie?
 • 17:00 - 18:00 uur

  Borrel

INFORMATIE

Doelgroep

Tandartsen, Mondhygiënisten en Tandarts(preventie)­assistenten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus, mondhygiënist en tandarts(preventie)­assistent zeer regelmatig patiënten behandelen.


Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier of door het insturen van de inschrijfkaart in deze brochure. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 15 oktober 2016 toegestuurd.

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 3 november 2016: géén annuleringskosten
 • voor 3 december 2016: 25% annuleringskosten
 • voor 3 januari 2017: 50% annuleringskosten
 • voor 3 februari 2017: 90% annuleringskosten

Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsings­commissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres KINDERTANDHEELKUNDE2017 levert u 6 KRT/KRM punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT/KRM punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT, het Mondzorgregister en aan het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.Prijs

De congresfee bedraagt (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat):

 • € 395,- voor Tandartsen
 • € 360,- voor Tandartsen die lid zijn van de
  Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
 • € 325,- voor Mondhygiënisten
 • € 295,- voor Tandarts(preventie)assistenten

RAI Amsterdam

De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren

INSCHRIJVEN

inschrijven
 • Hoofdsponsor Kindertandheelkunde2017:
 • Co-sponsor Kindertandheelkunde2017: